32nd Annual International Conference on Recent Advances in Echocardiography and Allied Techniques

Profesor Jarosław D. Kasprzak uczestniczył jako jedyny polski wykładowca w międzynarodowej konferencji 32nd Annual International Conference on  Recent Advances in Echocardiography and Allied Techniques zorganizowanej 1.04.2016 w Chicago, prezentując przypadek zapalenia wsierdzia powikłanego ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej.

Jaroslaw--faculty-certificate1