VIII Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne

W dniach 31 stycznia -1 lutego 2020 r. Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zorganizowała po raz ósmy Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne, które odbyło się w Ośrodku Uroczysko w Porszewicach. Sympozjum dotyczy szerokiej perspektywy klinicznej oraz szczegółowych aspektów diagnostyki i terapii chorób krążenia płucnego. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się prof. dr hab. Tatiana Mularek-Kubzdela, Kierownik I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Jarosław Drożdż, Kierownik Kliniki Kardiologii CSK UM w Łodzi oraz prof. dr hab. Jacek Kuśmierek, Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej CSK UM w Łodzi. Ośrodek zapraszający reprezentowali prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, dr hab. prof. uczelni Łukasz Chrzanowski, doktor Karolina Frynas-Jończyk. Omawiano nadciśnienie płucne w chorobach układu oddechowego, zatorowość płucną, znaczenie scyntygrafii wentylacyjno-perfuzyjnej, ogólnopolski rejestr zespołu Eisenmengera, aktualną sytuację nadciśnienia płucnego w Polsce oraz regionie łódzkim, najczęstsze problemy pacjentów z nadciśnieniem płucnym hospitalizowanych poza ośrodkiem referencyjnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za interesujące obrady i wymianę doświadczeń.