XXIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”

Zabrze

W dniach 2-3.06.2016 r. w Zabrzu odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna „Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”. Towarzyszyły jej XVII Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 2000 uczestników z całej Polski. W trakcie 44 sesji oraz ponad 200 wykładów poruszono tematy obejmujące opiekę zintegrowaną, niewydolność serca, postępy w elektroterapii, leczenie przeciwzakrzepowe, nadciśnienie płucne, wady serca oraz ostre zespoły wieńcowe. Swoim doświadczeniem podzielili się z nami najlepsi specjaliści zajmujący się leczeniem chorób serca, płuc i naczyń.

W Konferencji wzięło udział wielu ekspertów, których ogromna wiedza i doświadczenie z pewnością przyczyniły się do wielu ciekawych, jak mogliśmy się przekonać, często kontrowersyjnych dyskusji.

Kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor dr hab. Jarosław D. Kasprzak wygłosił 2 wykłady:

  • Niedomykalność w trakcie   elektroterapii (sesja: CIĘŻKA NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ – DIAGNOSTYKA I TERAPIA)
  • Pierwotna i wtórna niedomykalność mitralna – różne problemy u różnychchorych (sesja: NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ – MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZABIEGOWEGO).

Szczegółowe informacje: http://mkkzabrze.pl/