Światowy Kongres Kardiologii, Mexico City 4-7 czerwca 2016.

Program naukowy kolejnego Światowego Kongresu Kardiologicznego, zorganizowanego w Mexico City w dniach 4-7 czerwca 2016 zawierał przyjętą do prezentacji w formie posteru pracę z Katedry Kardiologii UMED:
PT128: SEX-RELATED DIFFERENCES IN PEAK SYSTOLIC LEFT VENTRICULAR GLOBAL LONGITUDINAL STRAIN DURING DOBUTAMINE STRESS ECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS WITH SIGNIFICANT CORONARY ARTERY DISEASE.
Jaroslaw D Kasprzak, Jan Z Peruga, Maria Sobczak, Michal Plewka, Radoslaw Krecki, Tomasz Wcislo, Marcin Ojrzanowski, Karina Wierzbowska-Drabik

WCC 1

wCC