Złoty medal za wkład w rozwój kardiologii na Ukrainie

cardiacaW czasie kongresu Ukraińskiego Towarzystwa Kardiologicznego (UTK) dr n. med. Michał Chudzik z Katedry i Kliniki Kardiologii otrzymał od Prezesa UTK  unikalne wyróżnienie – Złoty Medal za wkład w rozwój kardiologii na Ukrainie.  Jest to uhonorowanie rocznej współpracy w edukacji kardiologicznej między Polską a Ukrainą. Medal odzwierciedla wkład dr Chudzika, który był pomysłodawcą tej idei i aktywnym jej uczestnikiem we wszystkich tych aktywnościach na Ukrainie w minionym roku.

Działalność edukacyjna na Ukrainie wspierana jest przez Fundację Edukacji Kardiologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej CARDICA.