KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII I MIEDZYNARODOWE SESJE W CZASIE KONGRESU W KIJOWIE.

logo-konger-kijowW czasie Narodowego Kongresu Ukraińskiego Towarzystwa Kardiologicznego  po raz pierwszy, dzięki inicjatywie lekarzy z naszej Kliniki, zorganizowano wspólną sesję polsko-ukraińską.  Była ona poświęcona leczeniu pacjentów po zawale serca. W chwili obecnej Ukraina posiada jeden z najwyższych wskaźników w świecie śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Dr hab.med. Tomasz Rechciński przedstawił aktualne zalecenia rehabilitacji chorych po zawale serca. Natomiast tematem wykładu  dr med. Michała Chudzika była stratyfikacja ryzyka chorych po zawale serca oraz nowoczesne metody elektroterapii, które zmniejszają śmiertelność w tej grupie chorych. Sesje prowadził Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. V. Kovalenko, który podziękował za nasze zaangażowanie i udział i już zaprosił do przygotowania podobnej sesji w przyszłym roku.

Ponadto Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi, kontynuując  działania w ramach współpracy z Asocjacją Zaburzeń Rytmu – EHRA ESC w Europie Środkowo-Wschodniej – została zaproszona przez organizatorów Ukraińskiego Kongresu Kardiologicznego do współorganizacji wraz z EHRA prestiżowej sesji naukowej. Dr Michał Chudzik z naszej Kliniki, członek  Komitetu Edukacyjnego EHRA ESC prezentował tegoroczne nowości z dziedziny elektrostymulacji i elektrofizjologii. W sesji tej współuczestniczył również Prof. Bela Merkely – v-ce Prezydent ESC oraz Prof. Gian Luca Botto – Prezydent Włoskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu.