Nasi eksperci filarami Europejskiego Kursu Echokardiograficznego EACVI

W dniu 09.04.2016 roku odbył się w Szczecinie prestiżowy Kurs Echokardiograficzny Europejskiej Asocjacji Obrazowania Układu Krążenia EACVI: „ECHOKARDIOGRAFIA W NAJCZĘSTSZYCH WADACH SERCA I CHOROBACH AORTY W AKTUALNYCH STANDARDACH”.

Ponownie do udziału  w nim zaproszeni Eksperci z naszej Katedry. Tematyka kursu obejmowała ocenę chorób serca. 

Eksperci naszej Katedry – prof. Jarosław D. Kasprzak i prof. Piotr Lipiec istotnie przyczynili się do sukcesu kursu, przewodnicząc sesjom i wygłaszając wykłady na temat morfologii i funkcji prawej komory, diagnostyki i leczenia ASD, dwupłatkowej zastawki aortalnej i IZW prawego serca.

Program kursu