Katedra Kardiologii na jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

XXpTK

W dniach 15-17 września 2016r w Poznaniu miał miejsce jubileuszowy XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wśród licznie zgromadzonych uczestników swoją okazałą reprezentację miała – podobnie jak w poprzednich latach – Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przedstawiciele naszej Kliniki wnieśli ważny wkład w program naukowy kongresu, a szczególne osiągnięcie stanowi fakt, że pochodząca z naszej Katedry praca  oryginalna p.t.

Panel wolnych krążących mikroRNA (miR1, miR-133a, miR-208a, miR-499) pozwala różnicować poszczególne typy kliniczne choroby wieńcowej: zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, niestabilną dławicę piersiową oraz stabilną chorobę wieńcową”.
autorów: D. Miśkowiec, K. Kupczyńska, B. Michalski, M. Simiera, P. Lipiec, P. Wejner-Mik, K. Wierzbowska-Drabik, M. Ojrzanowski, J. Kasprzak

zwyciężyła na sesji prac oryginalnych nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK  W Dziedzinie Nauk Podstawowych. Serdecznie gratulujemy!

Podczas Kongresu zaproszone wykłady wygłosili:

Prof. dr hab.n.med. Jarosław D.Kasprzak
– Zastawka trójdzielna – Sesja Sekcji Wad Zastawkowych PTK;
– PolStresECHO – wprowadzenie: ocena obciążeniowa lewej komory – Sesja specjalna polskich wieloośrodkowych badań i rejestrów;
– Echokardiografia trójwymiarowa. Atrakcyjny gadżet czy współczesne narzędzie pracy? – sesja edukacyjna pt. „Trzy wymiary współczesnej kardiologii”;
– Echokardiografia – Sesja dot. postępów obrazowania w chorobie wieńcowej;

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
– Zastosowanie ECHO – co nowego? – Sesja dydaktyczna dotycząca infekcyjnego zapalenia wsierdzia;
– „Gdy są objawy, a wada serca niepewna” – Sesja dydaktyczna pt. „Stress echo-dodatkowe narzędzie diagnostyczne”;

Dr hab. n.med Ewa Trzos
– Wpływ nowoczesnych technologii na układ krążenia –sesja edukacyjna pt. „Serce a środowisko”;

Dr hab. n.med Łukasz Chrzanowski
– Diagnostyka i leczenie nadciśnienia płucnego – Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK;
– IMT i inne techniki ultrasonograficzne –Sesja edukacyjna pt. „Stare i nowe markery chorób sercowo-naczyniowych. Czy warto je stosować w codziennej praktyce?”

Dr n.med Błażej Michalski
– Nieinwazyjne techniki obrazowania – najciekawsze doniesienia ze zjazdu europejskiego towarzystwa kardiologicznego 2016 w Rzymie – Sesja Klubu 30;

Dr n. med. Michał Chudzik
– Najczęstsze problemy u pacjentów po wszczepionym urządzeniu – „Mój chory po wszczepieniu urządzenia ma kołatanie serca”

Lek. Karolina Kupczyńska
– Leczenie przeciwkrzepliwe (podwójna terapia przeciwpłytkowa i potrójna terapia przeciwkrzepliwa) w kontekście przygotowania pacjentów do różnych procedur zabiegowych – Sesja Konsultanta ds. Kardiologii i „Klubu 30”.
– Choroba wieńcowa – najciekawsze doniesienia ze zjazdu europejskiego towarzystwa kardiologicznego 2016 w Rzymie – Sesja Klubu 30

Sesjom Sekcji PTK i Sesjom Dydaktycznym przewodniczyli:

Prof. dr hab. n.med. M. Kurpesa
– przewodnicząca sesji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
– przewodnicząca sesji edukacyjnej ‘Postępy w elektroterapii serca’
– przewodnicząca sesji edukacyjnej pt. ‘Kiedy ekg sprowadza oko na manowce – czyli jak nie iść na skróty, analizując elektrokardiogram’
– przewodnicząca sesji edukacyjnej „Serce a środowisko”.

Prof. dr. hab. n.med P. Lipiec
– przewodniczący sesji Sekcji Echokardiografii PTK
– przewodniczący sesji satelitarnej ‘Choroba wieńcowa – postępy obrazowania”

Prof. dr hab. n.med. Jarosław D.Kasprzak
– przewodniczący sesji dydaktycznej ‘Stress echo- dodatkowe narzędzie w podejmowaniu decyzji”;
– juror sesji plakatowej prac nominowanych do nagrody komitetu naukowego kongresów PTK.

Dr n.med Błażej Michalski zasiadał także w Jury sesji prac studenckich nagrodzonych podczas ogólnopolskich konferencji studenckich

Prace oryginalne zaprezentowali:

  1. Miśkowiec, J. Kasprzak, P. Życiński, H. Qawoq, T. Wcisło, K. Kupczyńska, P. Lipiec (Łódź)
    „Ocena bezpieczeństwa i wykonalności zabiegu krioablacji balonowej ujścia żył płucnych z powodu napadowego migotania przedsionków z wykorzystaniem płytkiej sedacji”;
  1. Miśkowiec, P. Lipiec, K. Kupczyńska, B. Michalski, M. Simiera, K. Wierzbowska-Drabik, J. Kasprzak: „Poziom mikroRNA-21 jest związany z profilem lipidowym chorych we wczesnej fazie ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST;”
  1. Filipiak, J. Kasprzak, P. Lipiec: „Kieszonkowe ultrasonografy jako narzędzie do wstępnej diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zatorowości płucnej”;
  1. Wierzbowska-Drabik, A. Mielczarek, P. Lipiec, J. Kasprzak: „Wyższe wartości rotacji koniuszka i skręcenia lewej komory u pacjentów z ciężką stenozą zastawki aortalnej w porównaniu z grupą kontrolną”;
  1. Wierzbowska-Drabik, M. Simiera, M. Plewka, J. Kasprzak : „Korelacja punktacji SYNTAX i GENSINI z globalnym skurczowym odkształceniem podłużnym lewej komory w spoczynku i na szczycie echokardiograficznego badania obciążeniowego z dobutaminą (DSE)”.