Kongres European Society of Cardiology 2016 – pracowite dni przedstawicieli Kliniki Kardiologii w Rzymie

esc_2016Pracownicy Katedry Kardiologii tradycyjnie już jak co roku w znacznym stopniu współtworzyli kolejny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, potwierdzając tym samym rolę naszej jednostki na krajowej i międzynarodowej arenie kardiologicznej. Podczas tego najważniejszego wydarzenia w świecie kardiologii, które zgromadziło w tym roku ponad 33 tysiące specjalistów z całego świata, nasi pracownicy przedstawili 13 doniesień oryginalnych. Nasi reprezentanci wystąpili również w roli ekspertów współprowadzących i wykładających w kilku sesjach tematycznych.

Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski współprowadził sesję tematyczną zorganizowaną przez sekcję Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zrzeszającą młodych, wpływowych kardiologów – „Cardiologists of Tomorrow” dotyczącą istotnego klinicznie aspektu wyboru optymalnego czasu leczenia zabiegowego w przypadku infekcyjnego zapalenia wsierdzia: „Timing of surgery in infective endocarditis – Cardiologist against surgeon”.

Podczas tegorocznego Kongresu w sesji poświęconej badaniom klinicznym w zakresie choroby niedokrwiennej serca przedstawiono aktualizację wyników randomizowanego badania klinicznego „STICH”, dotyczącego pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i wpływu wieku pacjentów na rokowanie w zależności od wybranej strategii terapeutycznej (pomostowanie aortalno wieńcowe+farmakoterapia vs farmakoterapia). Duży wkład w powstanie wspomnianego badania miał zespół naszej Kliniki. Zaprezentowane wyniki zostały opublikowane jednoczasowo w renomowanym czasopiśmie Circulation [„Ten-Year Outcomes After Coronary Artery Bypass Grafting According to Age in Patients With Heart Failure and Left Ventricular Systolic Dysfunction: An Analysis of the Extended Follow-Up of the STICH Trial (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure)”], a wśród współautorów publikacji znalazł się dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski.

Ponadto dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski w sesji dotyczącej praktycznego wdrażania wytycznych wygłosił wykład omawiający proces implementacji w polskich warunkach najnowszych wytycznych ESC z 2015 roku dotyczących nadciśnienia płucnego – „Pulmonary Hypertension Guidelines – Clinical Practice in Poland”.

Kierownik naszaj Kliniki pan prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak reprezentował w gronie ekspertów Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w formule „Mini Quiz” pozwalającej zmierzyć się europejskim towarzystwom kardiologicznym w zakresie wiedzy dotyczącej znajomości wytycznych ESC z 2015 roku. Zespół z naszego kraju uplasował się ostatecznie na wysokim 3. miejscu, potwierdzając tym samym pozycję polskiej kardiologii na tle innych krajowych europejskich towarzystw kardiologicznych.

W trakcie kongresu zaprezentowano poniższe doniesienia oryginalne wynikające z prowadzonych w Katedrze i Klinice Kardiologii projektów badawczych:

 • U. I. Cieslik-Guerra, M. Kaminski, R. Kotas, E. Trzos, J.D. Kasprzak, T. Rechcinski, B. Uznanska-Loch, M. Kurpesa: “Arterial hypertension in patients after acute coronary syndrome may determine effects of cardiac rehabilitation on endothelial function (Forever study)”;
 • D. Filipiak, J.D. Kasprzak, P. Lipiec: “Pocket-size imaging devices in the initial assessment of patients with suspected pulmonary embolism”;
 • J. D. Kasprzak, S. Skonieczka, M. Simiera, B.W. Michalski, E. Szymczyk, P. Wejner-Mik, P. Lipiec, K. Wierzbowska-Drabik, M. Strzelecki: „Neuronal network analysis of myocardial texture in resting native or contrast-enhanced echocardiographic images predicts left ventricular recovery one year after myocardial infarction”;
 • P. Lipiec, D. Miśkowiec, J.Z. Peruga, M. Plewka, K. Wierzbowska-Drabik, K. Kupczynska, J.D. Kasprzak: „The assessment of feasibility of conscious sedation for transcatheter implantation of atrial septal occluders with the real-time transoesophageal echocardiography guidance”;
 • D. Miśkowiec, P. Lipiec, K. Kupczynska, M. Ojrzanowski, M. Simiera, K. Wierzbowska-Drabik, P. Wejner-Mik, B. Michalski, J.D. Kasprzak: “Free circulating miRNAs (miR-1, miR-133a, miR-208a, miR-499) differentiate clinical types of coronary disease: acute myocardial infarction, unstable angina and stable coronary artery disease”;
 • D. Miśkowiec, P. Lipiec, K. Kupczynska, B. Michalski, J.D. Kasprzak: “Bicuspid aortic valve phenotype and aortic diameter – does it really matter? A systematic review and meta-analysis”;
 • M. Ojrzanowski, L. Figiel, J.D. Kasprzak: „Serum pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) vs GRACE scale for risk estimation in patients with suspected acute coronary syndrome”;
 • T. Rechcinski, B. Szymanska, M. Kurpesa, M. Chmiela, A. Matusiak, J.D. Kasprzak: „Variants of gene cluster polymorphism of interleukin- are related to extent of coronary atherosclerosis and age at onset of the first acute coronary syndrome”;
 • D. Sławek, A. Binkowska, K. Wąsikowski, J.D. Kasprzak: „Optimizing noninvasive diagnostic algorithm for coronary disease: contribution from NT-proBNP during diagnostic exercise stress test”
 • M. Sobczak, H. Qawoq, M. Krawczyk, J.D. Kasprzak: “Effects of cognitive behavioral therapy in cardiac electrotherapy device recipients”;
 • E. Szymczyk, P. Lipiec, B. Michalski, K. Szymczyk, J.D. Kasprzak: „Resting speckle tracking echocardiography for the prediction of death 5 years after ST- elevation myocardial infarction”;
 • K. Wierzbowska-Drabik, A. Mielczarek, P. Lipiec, J.D. Kasprzak: „Higher apical rotation and twist of left ventricle in patients with severe aortic stenosis in comparison with controls”;
 • K. Wierzbowska-Drabik, M. Simiera, M. Plewka, J.D. Kasprzak: „Rest and peak left ventricular global systolic strain during dobutamine stress echocardiography (DSE) is correlated with angiographic SYNTAX and Gensini scores”;

Autorom wszystkich prac serdecznie gratulujemy!