Sukces Katedry Kardiologii podczas XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK

W dniach 3-4 czerwca 2016 roku w Katowicach odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas której zaprezentowano aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w praktyce klinicznej, najnowsze osiągnięcia technologiczne, jak również rolę technik obrazowych wg najnowszych rekomendacji europejskich towarzystw naukowych.

Przedstawiciele Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi już tradycyjnie w istotnym stopniu współtworzyli program naukowy tego największego w Polsce spotkania dotyczącego obrazowania w patologiach układu krążenia (liczba zarejestrowanych lekarzy przekroczyła 1100). Prof. Piotr Lipiec jako Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK i Przewodniczący Komitetu Naukowego otworzył konferencję a także przewodniczył dwóm sesjom naukowym i wygłosił wykład dotyczący zespołów aortalnych. Kierownik Katedry Kardiologii, prof. Jarosław D.Kasprzak objął przewodnictwo sesji naukowej i wygłosił trzy wykłady. Prezentację w sesji przypadków klinicznych przedstawiła dr Ewa Szymczyk, zaś prof. Michał Plewka i dr Błażej Michalski moderowali sesje plakatowe. Natomiast dr hab. Łukasz Chrzanowski przedstawił wykład w ramach zorganizowanego w trakcie konferencji kursu echokardiografii przezklatkowej

Przedstawiciele Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w trakcie konferencji zaprezentowali też 13 prac oryginalnych. Ponadto, podczas tegorocznej konferencji po raz pierwszy odbyła się angielskojęzyczna sesja prac oryginalnych pod patronatem European Association of Cardiovascular Imaging – Heart Imagers of Tomorrow, której przewodniczył prof. Jens Uwe Voigt z ośrodka w Leuven w Belgii. W ramach tej sesji nagrodę za najlepszą pracę otrzymała Dominika Filipiak-Strzecka, doktorantka w Katedrze Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji na stronie:
http://www.echo.ptkardio.pl/fotorelacja-z-xviii-ogolnopolskiej-konferencji-sekcji-echokardiografii-ptk-w-katowicach-3-4-czerwiec-2016/

Lista prezentowanych abstraktów:

 1. Bednarkiewicz, K.Wdowiak-Okrojek, D.Miśkowiec, J.Kasprzak, P.Lipiec. Wartość prognostyczna techniki śledzenia markerów akustycznych dla przewidywania poprawy regionalnej funkcji skurczowej u pacjentów hospitalizowanych z zawałem bez uniesienia odcinka ST.
 2. Filipiak-Strzecka, J.Kasprzak, P.Lipiec. Can pocket-size imaging device help in establishing diagnosis in patient with suspected pulmonary embolism? [sesja EACVI-HIT]
 3. Hamala, J.Kasprzak, P.Lipiec, K. Wierzbowska-Drabik. Wpływ nadmiernego spożycia alkoholu na funkcję mięśnia lewej komory-badanie pilotażowe.
 4. Kupczyńska, D.Miśkowiec, B.Michalski, J.Kasprzak, P.Lipiec. Znaczenie nowych wytycznych w echokardiograficznej ocenie wielkości jam serca dla przewidywania obecności skrzeplin w uszku lewego przedsionka.
 5. Ł.Jankowski, M.Plewka, J.Kasprzak, J.Peruga, P.Lipiec, P.Wejner-Mik, K.Wierzbowska-Drabik. Echokardiograficzna ocena rezerwy wieńcowej (CFR) w dystalnym GPZ, w grupie pacjentów z pośrednimi zwężeniami oraz po skutecznej interwencji wieńcowej- badanie pilotażowe.
 6. Miśkowiec, M.Simiera, K.Kupczyńska, M.Ojrzanowski, P.Wejner-Mik, K.Wierzbowska-Drabik, P.Lipiec, J.Kasprzak. Poziomy sercowych mikroRNA odzwierciedlają stopień upośledzenia funkcji skurczowej (miR-1, miR-133a) oraz korelują z biomarkerami uszkodzenia miokardium (miR-1, miR-133a, miR-499) we wczesnej fazie ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST.
 7. Miśkowiec, P.Wejner-Mik, J.Kasprzak, H.Qawoq, P.Życiński, T.Wcisło, K.Kupczyńska, P.Lipiec. Ocena bezpieczeństwa oraz wykonalności badania przezprzełykowego w płytkiej sedacji podczas krioablacji balonowej napadowego migotania przedsionków.
 8. Nowak, E.Szymczy, A.Gapys, B.Nowakowski, E.Trzos, M.Kurpesa, P.Lipiec, J.Kasprzak, K.Wierzbowska-Drabik. W poszukiwaniu barometru serca- przewaga przednio-tylnego wymiaru lewego przedsionka nad elektrokardiograficznymi wskaźnikami przerostu w detekcji zwiększonego indeksu masy lewej komory w nadciśnieniu tętniczym.
 9. Simiera, J.Kasprzak, M.Plewka, K. Wierzbowska-Drabik. Związek zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych z parametrami globalnej funkcji lewej komory ocenianymi podczas echokardiografii obciążeniowej.
 10. Szymczyk, P.Lipiec, B.Michalski, K.Szymczyk, J.Kasprzak. Zastosowanie dwuwymiarowej techniki śledzenia markerów akustycznych dla przewidywania zgonu po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w obserwacji 5-letniej.
 11. Szymczyk, B.Michalski, K.Kupczyńska, K.Quiza, T.Stanisławski, P.Lipiec, J.Kasprzak. Niewydolność krążenia z zachowaną i obniżoną frakcją wyrzutową- wpływ metabolizmu kolagenu oraz stężenia galektyny na funkcję mięśnia sercowego.
 12. Wejner-Mik, P.Lipiec, K.Wdowiak-Okrojek, J.Kasprzak. Wpływ reklasyfikacji oceny lewej komory opartej na nowych wytycznych na wartość prognostyczną nieprawidłowej funkcji lewej komory u pacjentów poddanych obciążeniowej echokardiografii kontrastowej.
 13. Wierzbowska-Drabik, A.Mielczarek, J.Kasprzak, P.Lipiec. Rotacja i skręcenie lewej komory w stenozie aortalnej- ocean metodą śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii dwuwymiarowej.