Szkolenia, kursy, warsztaty

Program najbliższych szkoleń do pobrania (.pdf)

Jako jedna z form kształcenia podyplomowego w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzone są w każdą środę w godz. 12.00-13.00 zebrania szkoleniowe  w sali wykładowej na I piętrze. Formuła tych cotygodniowych spotkań obejmuje zwięzłą prezentację edukacyjną, omówienie ciekawego przypadku klinicznego, prezentację interesujących angiogramów, elektrokardiogramów oraz badań echokardiograficznych. Są to spotkania o charakterze otwartym, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekarzy internistów i kardiologów.

Ponadto Katedra organizuje liczne szkolenia w zakresie kardiologii klinicznej, echokardiografii (już kilkadziesiąt edycji Weekendu z Echokardiografią), elektrokardiologii i kardiologii interwencyjnej. Dostępne są szkolenia indywidualne – http://blnsk.umed.lodz.pl/index.php?cID=14.

Organizujemy także zewnętrzne szkolenia echokardiograficzne w ramach cyklów Echoexpert
www.echo-expert.pl i Polskiej Szkoły Echokardiografii/NEOMED www.grupaneomed.pl/pse.