Oddział Łódzki PTK

Posiedzenia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Odział Łódzki Polskiego towarzystwa Kardiologicznego organizuje comiesięczne posiedzenia naukowe dla lekarzy kardiologów i internistów. Formuła takich spotkań przewiduje przeprowadzenie wykładów, które koncentrują się wokół wybranego zagadnienia. Często zapraszamy gości – autorytety medyczne spoza kardiologii. Zaproszeni goście – wykładowcy – przedstawiają odrębny, „pozakardiologiczny” punkt widzenia. Dla pełnego obrazu omawianych tematów,  uczestnicy spotkania mają również możliwość wysłuchania opinii kardiologa na temat  omawianego zagadnienia. Całość kończy dyskusja, która pozwala podsumować i zaakcentować praktyczne aspekty zdobytej wiedzy.

Ponadto przewidziane są stałe punkty programu, do których należą: EKG miesiąca, ECHO miesiąca, angiografia miesiąca, CT/MR miesiąca.