Specjalizacje

Katedra i Klinika Kardiologii prowadzi szkolenia specjalizacyjne z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych, w formie rezydenckiej i pozarezydenckiej. Dzięki licznej grupie specjalistów-opiekunów specjalizacji posiadamy aż 36 miejsc akredytacyjnych z kardiologii i 24 z chorób wewnętrznych! Nasi podopieczni – specjalizanci w większości realizują w czasie szkolenia także badania naukowe, prezentują ich wyniki na krajowych i międzynarodowych kongresach  i zazwyczaj finalizują je rozprawami doktorskimi.

Większość specjalizantów wywodzi się spośród naszych studentów, często pracujących uprzednio w Studenckim Kole Naukowym.