Lek. med. Łukasz Szyda na szkoleniu z zakresu elektrofizjologii w Bordeaux

Instytut Kardiologii Centrum Szpitalno-Uniwersyteckiego w Bordeaux (CHU de Bordeaux, Hôpital Haut-Lévêque) jest wiodącym ośrodkiem leczenia chorób sercowo-naczyniowych we Francji.

Wchodząca w jego skład Klinika Elektrofizjologii (Service de cardiologie-électrophysiologie et stimulation cardiaque), której Kierownikiem jest Pan Profesor Michel Haïssaguerre to główne europejskie centrum leczenia zaburzeń rytmu serca oraz światowej renomy jednostka badawczo-naukowa. Prowadzone w niej innowacyjne badania dotyczące komorowych zaburzeń rytmu serca oraz nieinwazyjnych technik kartograficznych stanowią nadzieję współczesnej arytmologii.

Miło nam poinformować, że pracownik naszej Kliniki lek. med. Łukasz Szyda odbył w wyżej wymienionym ośrodku 5 tygodniowe szkolenie z zakresu elektrofizjologii i technik ablacyjnych.