Diagnostyka i leczenie nadciśnienia płucnego

Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajmuje się od kilku lat nadciśnieniem płucnym w zakresie szeroko pojętej praktyki klinicznej. Celem naszego Ośrodka jest prowadzenie kompleksowej diagnostyki i terapii wśród pacjentów z nadciśnieniem płucnym o zróżnicowanej etiologii. Po rozpoznaniu tętniczej formy nadciśnienia w krążeniu małym dysponujemy nowoczesną metodą  ponadstandardowego leczenia obejmującego preparaty swoiste. Wpływa to korzystnie na dalszy przebieg kliniczny łącznie z potencjalną poprawą rokowania w omawianej grupie chorych, charakteryzującej się skrajnie niską częstością występowania w populacji ogólnej oraz naturalnie niekorzystnym profilem ryzyka sercowo-naczyniowego. Nasza Katedra jest jedynym ośrodkiem na terenie województwa łódzkiego, zajmującym się dorosłymi pacjentami z nadciśnieniem płucnym w zakresie leczenia szpitalnego i dalszej opieki ambulatoryjnej. Prowadzenie Programu Terapeutycznego i środki finansowe zapewniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia powodują, że kompletna diagnostyka i terapia, ze szczególnym uwzględnieniem znacznego kosztu preparatów leczniczych, pozostaje całkowicie nieodpłatna dla pacjentów i lekarzy kierujących.

Wstępne konsultacje z naszym Ośrodkiem dotyczące dalszej opieki medycznej zapewnianej przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi są  przeprowadzane na podstawie informacji uzyskanych od lekarzy zajmujących się pacjentami:

  • z rozpoznanym wcześniej tętniczym nadciśnieniem płucnym, obejmującym między innymi wrodzoną wadę serca z przeciekiem systemowo-płucnym, także po korekcji lub z obrazem zespołu Eisenmengera, etiologię idiopatyczną jak również chorobę układową tkanki łącznej,
  • z podejrzeniem tętniczego nadciśnienia płucnego – szczególnie przy  współistniejących objawach niewydolności serca, ale po wykluczeniu zaawansowanych chorób układu oddechowego, nieprawidłowości zastawki mitralnej i aortalnej oraz nasilonego ograniczenia czynności skurczowej lewej komory,
  • z podejrzeniem lub rozpoznaniem nadciśnienia płucnego w przebiegu przewlekłej zatorowości płucnej,
  • wszystkimi innymi pacjentami z podejrzeniem nadciśnienia płucnego, zwykle ocenionym echokardiograficznie na podstawie podwyższonych ciśnień w prawej komorze (wartości skurczowe powyżej 50 mmHg).

Dalsza diagnostyka podejmowana w naszym Ośrodku obejmuje zawsze badanie echokardiograficzne oraz w zależności od obrazu klinicznego odpowiednio wybrane procedury – tomografię komputerową, testy czynnościowe układu oddechowego, markery biochemiczne, ocenę wydolności fizycznej, badanie elektrokardiograficzne. Wyłączając niektóre sytuacje spotykane w obrazie klinicznym wrodzonych wad serca, przed podjęciem decyzji lekarskiej o wyborze optymalnej terapii konieczne jest wyrażenie przez pacjenta świadomej zgody na prawostronne cewnikowanie serca.

Do zespołu zajmującego się pacjentami z nadciśnieniem płucnym należą:
Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak
Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski
Dr Maria Sobczak
Dr Karolina Frynas
Dr Błażej Michalski
Pielęgniarka Ludmiła Czyszpak

Informacje na temat nadciśnienia płucnego skierowane do osób, które nie wykonują zawodów medycznych przedstawiono w dziale strony przeznaczonym dla pacjentów.