Badania kliniczne

Pacjent leczony w referencyjnej klinice uniwersyteckiej może zostać zapytany o zgodę na leczenie niestandardowe prowadzone w ramach klinicznych badań naukowych. Może dotyczyć ono nowych leków, urządzeń (np. stentów) czy metod leczenia (np. podawania komórek macierzystych) lub metod diagnostyki.

Oto podstawowe fakty związane z badaniami klinicznymi:

  • badania kliniczne są jedynym sposobem opracowania skuteczniejszych sposobów leczenia, które za jakiś czas mogą zostać uznane za postępowanie standardowe w danej chorobie. Pacjenci akceptujący leczenie w ramach badań klinicznych współpracują na rzecz opracowania lepszego leczenia ich własnej choroby w niedalekiej przyszłości. Fakt ten stanowi największą korzyść z udziału w badaniu klinicznym.
  • udział w badaniu wiąże się z losowym, niezależnym od badacza przypisaniem leczenia eksperymentalnego.
  • innowacyjne leki (metody) stosowane w badaniach zawsze były już podawane u pacjentów i są uważane za bezpieczne. Badanie ma na celu lepsze poznanie korzyści z ich stosowania lub ustalenie nowych wskazań.
  • zgoda pacjenta na udział w badaniu musi być świadoma, całkowicie dobrowolna , a jej nieudzielenie NIGDY nie wpływa na zasadniczy sposób leczenia czy kontroli naszego pacjenta.
  • wycofanie zgody (przerwanie udziału w badaniu) może być udzielone w każdej chwili nie wpływa w żaden sposób na dalszą opiekę nad chorym – następuje powrót do leczenia „klasycznego”
  • udział w badaniu wiąże się z akceptacją określonego kalendarza wizyt  i badań kontrolnych. Kontakt z lekarzem prowadzącym badanie jest jednak możliwy przez cały czas dla zapewnienia maksymalnej efektywności leczenia i bezpieczeństwa chorego.

Pytania dotyczące zasad prowadzonych w naszej Katedrze badań mogą zostać zadane każdemu członkowi Zespołu lub drogą mailową (kardiologia@umed.lodz.pl).