Diagnostyka

Klinika Kardiologii dysponuje bardzo szerokim wachlarzem badań, które pozwalają na postawienie właściwej diagnozy i dobranie najlepszego leczenia.

BADANIA W CHOROBIE WIEŃCOWEJ
Nieinwazyjne metody oszacowania ryzyka poważnych zaburzeń zaopatrzenia mięśnia sercowego w krew, co powoduje bóle w klatce piersiowej, obejmują:

  • próbę wysiłkową na bieżni, która polega na szybkim marszu z jednoczesną oceną zapisu EKG {formularz zgody}; próba wysiłkowa posiada różne odmiany uzywane m.in. w diagnostyce arytmii lub u chorych z niewydolnością serca
  • echokardiogram obciążeniowy – oglądanie czynności serca na USG podczas podawania leku zmuszającego mięsień sercowy do większej pracy {formularz zgody} lub podczas wysiłku

W przypadku podejrzenia choroby wieńcowej i konieczności „obejrzenia” zwężeń tętnic wieńcowych wykonujemy:

  • angio-CT , czyli tomografię komputerową {formularz zgody} (stosujemy ją też przy podejrzeniu chorób tętnic płucnych lub aorty)
  • koronarografię, która polega na nakłuciu tętnicy, zwykle na przedramieniu, i wprowadzeniu przez nią cienkiej rurki – cewnika, przez który wstrzykuje się kontrast. Przepływ kontrastu w tętnicach wieńcowych obserwowany jest pod lampą rentgenowską {formularz zgody}.

BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE
Badanie echokardiograficzne, czyli ultradźwiękowa ocena serca jest szeroko stosowaną i bezpieczną metodą pozwalającą na poznanie struktury i czynności serca.
Aby dotrzeć do serca, fale wysyłane przez sondę muszą pokonać ścianę klatki piersiowej, co czasami może utrudniać badanie. Ponieważ niektóre części serca leżą w klatce piersiowej w pobliżu przełyku, celem ich zobaczenia wykonuje się badania przezprzełykowe, nieco przypominające gastroskopię. W takim przypadku pacjent połyka sondę, która patrzy na serce „od tyłu” {formularz zgody}.

Więcej informacji o badaniach echokardiograficznych zawiera strona: http://www.echo.ptkardio.pl/p_st/p_dla_pac.htm .

Dla wykonania badania echokardiograficznego w trybie ambulatoryjnym konieczne jest skierowanie z poradni specjalistycznej do pracowni Echokardiografii (nie: „skierowanie do szpitala”) i ustalenie terminu (042 2516207).

BADANIE ERGOSPIROMETRYCZNE
Badanie jest nieinwazyjne i przypomina próbę wysiłkową.
Spirometria jest testem czynnościowym układu oddechowego i polega na wykonaniu przez specjalny jednorazowy ustnik wydechu, potem głębokiego wdechu i następnie natężonego, wydłużonego wydechu. W trakcie wykonywania badania otrzymują Państwo instrukcje na bieżąco. Nauczenie się prawidłowego wykonania wymaga zwykle około 3 powtórzeń.
Następnie zostaną Państwo poddani wysiłkowi na bieżni ruchomej, ze stopniowym zwiększaniem obciążenia (rosnące nachylenie bieżni, zwiększanie szybkości marszu). W trakcie badania będą Państwo oddychać przez maseczkę, dzięki czemu można dokonywać pomiarów wymiany gazowej (wdychanego tlenu na wydychany dwutlenek węgla).

Jest to badanie pozwalające obiektywnie ocenić sprawność krążeniowo-oddechową, stosowane u pacjentów z niewydolnością serca.
{formularz zgody}

ALTERNANS ZAŁAMKA T
To specjalistyczne badanie służy ocenie ryzyka wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu. Wymaga uzyskania doskonałej jakości zapisu EKG. Dla pacjenta wygląda podobnie do próby wysiłkowej – również polega na marszu po bieżni ruchomej.
{formularz zgody}

CAŁODOBOWE MONITOROWANIE EKG METODĄ HOLTERA
Całodobowe monitorowanie EKG wykorzystywane jest u pacjentów z kołataniami serca, omdleniami, szczególną odmianą choroby wieńcowej w której za przemijające bóle odpowiada kurcz tętnicy. W Klinice Kardiologii dodatkowo prowadzimy wstępną ocenę prawdopodobieństwa bezdechu sennego.
Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne. Polega na rejestracji EKG przez przenośny aparat, przez całą dobę, w warunkach jak najbardziej podobnych do normalnego funkcjonowania, często w domu.

Podczas noszenia aparatu nie wolno zamoczyć urządzenia, zaleca się ograniczenie długości rozmów z telefonu komórkowego. W razie odpięcia kabla od przylepionej do ciała elektrody należy jak najszybciej wpiąć go ponownie w to samo miejsce.
Pacjenci z rozrusznikiem lub kardiowerterem-defibrylatorem powinni okazać w Pracowni książeczkę kontroli urządzenia. Pacjenci kierowani na badania poszpitalne proszeni są o dostarczenie ksero wypisu.

CAŁODOBOWE MONITOROWANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Przenośny aparat, do którego dołączony jest umieszczany na ramieniu mankiet, mierzy przez całą dobę ciśnienie tętnicze w zaprogramowanych odstępach czasu (co kilkadziesiąt minut).
W momencie wykonywania pomiaru należy swobodnie opuścić wyprostowaną rękę, jeśli tylko sytuacja na to pozwala.

INWAZYJNE BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE
W niektórych typach arytmii potrzebne jest inwazyjne badanie elektrofizjologiczne, które wymaga nakłucia dużych żył. Przez nakłucia wprowadzane są cienkie elektrody, dzięki czemu można odnaleźć miejsca odpowiedzialne za powstawanie arytmii i wykonać zabieg ablacji – czyli celowanego „wyłączenia” odcinków tkanki serca odpowiedzialnych za powstawanie zaburzeń rytmu (patrz: zabiegi).

Więcej o badaniu elektrofizjologicznym http://rytmserca.org.pl/_pages/_pacj/ablacja.htm
{formularz zgody}

TEST POCHYLENIOWY
Test pochyleniowy wykorzystuje się celem wyjaśnienia przyczyn omdleń. Badanie trwa kilkadziesiąt minut i może zakończyć się utratą przytomności, dlatego konieczne jest zapewnienie dostępu do żyły (venflon). Test przeprowadza się na ruchomym stole, badany przypięty jest zabezpieczającymi przed upadkiem pasami, monitorowane jest ciśnienie tętnicze krwi oraz EKG. Początkowo pacjent leży płasko.  Po fazie wstępnej stół jest podnoszony do pozycji niemal pionowej i rejestrowane są reakcje organizmu pacjenta  na długotrwałe stanie w bezruchu.