Rehabilitacja

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. Władysława Biegańskiego powstał w roku 2007. W roku 2009 uruchomiony został również Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej dedykowany  dla chorych niższego ryzyka, o niepowikłanym przebiegu hospitalizacji na kardiologii lub kardiochirurgii.

W Oddziale i Ośrodku prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów:

  • po ostrych zespołach wieńcowych, angioplastykach wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych
  • po implantacji urządzeń do elektroterapii (CRT, ICD, CRT-D)
  • z niewydolnością serca

Chorzy poddawani są treningowi  fizycznemu wytrzymałościowemu i oporowemu. Ćwiczenia  prowadzone są przy użyciu sprzętu stacjonarnego: cykloergometry, steper i atlas. Pacjenci korzystają również  z gimnastyki ogólnousprawniającej oraz zajęć Nordic Walking pod kierunkiem  dyplomowanego instruktora.

Rodzaj i intensywność ćwiczeń ustalany jest przez lekarza kardiologa i lekarza rehabilitanta w porozumieniu z fizjoterapeutą na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta i wyników testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub badania ergospirometrycznego.

W przypadku obecności wskazań stosowane są zabiegi z wykorzystaniem światła spolaryzowanego i laserowego. W czasie pobytu w Oddziale pod kontrolą kardiologa dokonywana  jest optymalizacja farmakoterapii zaleconej przy wypisie z oddziału kardiologii.

Wszyscy pacjenci są objęci opieką psychologa.

Uczestniczą również w programie prewencji wtórnej chorób układu krążenia (prelekcje przedstawiane i przygotowywane przez lekarzy z  Katedry i Kliniki Kardiologii).

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rehabilitacja