Zabiegi

KORONAROPLASTYKA
Jeżeli podczas koronarografii okazuje się, że istnieją miejscowe przewężenia w tętnicach wieńcowych, jednoczasowo wykonuje się angioplastykę. Zwykle polega ona na poszerzeniu zwężenia cewnikiem z balonikiem i wprowadzeniu stentu – jest to rozprężające się w miejscu zwężenia metalowe rusztowanie („sprężynka”), które od wewnątrz rozpycha zwężone miejsce i pozostaje wszczepione w ścianę tętnicy, żeby ten stan utrzymać {formularz zgody}

ABLACJA
Ablacja jest to zniszczenie istniejących w sercu nieprawidłowych struktur lub połączeń, które wywołują zaburzenia jego funkcji. W miejscu dokonania ablacji powstaje niewielka blizna.
W zaburzeniach rytmu niszczone jest ognisko, w którym powstaje arytmia, jest ono izolowane od reszty serca albo niszczone są nieprawidłowe drogi, którymi krążą impulsy elektryczne wywołujące zaburzenia rytmu serca.

Więcej o ablacjach http://rytmserca.org.pl/_pages/_pacj/ablacja.htm

{formularz zgody}

W kardiomiopatii przerostowej prowokuje się powstanie kontrolowanej martwicy w obrębie pogrubiałej, nieprawidłowej ściany serca, która utrudnia przepływ krwi. Przebieg zabiegu podobny jest do koronarografii. Po wytypowaniu tętniczki unaczyniającej nieprawidłowy fragment mięśnia sercowego, wpuszcza się do niej małą ilość środka powodującego jego obumarcie.

WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA / DEFIBRYLATORA
„Zwykły” rozrusznik służy temu, żeby częstotliwość pracy serca nie spadała poniżej ustalonej wartości.
Wymienione poniżej bardziej zaawansowane urządzenia także mają taką własność, ale służą także innym celom. Kardiowerter-defibrylator to urządzenia nastawione przede wszystkim na wykrywanie groźnych zaburzeń rytmu i przerywanie ich. Wszczepiany jest chorym, u których istnieje realna obawa, że arytmia może zagrozić życiu. Stymulator resynchronizujący (CRT) to pomoc dla niektórych pacjentów z niewydolnością serca.

W tej chorobie często impuls elektryczny krąży po zmienionym chorobowo sercu tak wolno, że fragmenty serca kurczą się nie w tym samym czasie, przez co zmniejsza się sprawność pompowania krwi. Urządzenie wysyła impulsy, które mają pracę całego serca ponownie „zgrać w czasie”.
{formularz zgody na implantację rozrusznika}
{formularz zgody na implantację kardiowertera-defibrylatora}

KARDIOWERSJA ELEKTRYCZNA
Zabieg polega na przerwaniu arytmii za pomocą impulsu elektrycznego. Z uwagi na bolesność związaną z przepływem prądu, kardiowersję wykonuje się w kilkuminutowym uśpieniu.
Pacjenci z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków umówieni na planową kardiowersję powinni dostarczyć wyniki wskaźnika INR z ostatnich 1-2 miesięcy. W dniu zabiegu należy pozostać na czczo.
{formularz zgody na kardiowersję elektryczną}

ZAPINKI, OKLUDERY
W życiu płodowym serce zbudowane jest inaczej – obecne są niezbędne dla życia płodu otwory w przegrodzie rozdzielającej przedsionki serca, które później w sposób naturalny powinny się zasklepić. Jeśli pozostają drożne, mogą stać się wrotami przez które drobne skrzepliny dostaną się do tętnic a dalej narządów, powodując np. udar mózgu. W Klinice wykonuje się niewymagające chirurgicznego otwarcia klatki piersiowej zabiegi zamykania takich nieprawidłowych połączeń za pomocą „parasolek” wprowadzanych przez nakłucie naczyń krwionośnych.

U osób z migotaniem przedsionków, które z różnych przyczyn nie mogą utrzymać skutecznego leczenia zapobiegającego powstawaniu skrzeplin, wykonuje się zabieg zamknięcia miejsca gdzie skrzepliny tworzą się najczęściej – tzn. uszka lewego przedsionka.