Poradnia Kardiologiczna

Przy szpitalu im. dr W. Biegańskiego działa Poradnia Kardiologiczna, w której przyjmują między innymi lekarze z Kliniki Kardiologii: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Maria Krzemińska-Pakuła, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa, dr hab. n. med. Ewa Trzos, dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz, dr n. med. Waldemar Rogowski, dr n. med. Łukasz Figiel.

Podczas wizyty zawsze niezbędne jest zabranie całej dostępnej u chorego dokumentacji związanej ze zdrowiem (nie tylko z dolegliwościami kardiologicznymi) i szczegółowej informacji dotyczącej aktualnie stosowanych leków.

Termin wizyty w Poradni można ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji tel.: (042) 215-61-16. Wymagane jest skierowanie do Poradni Kardiologii wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Więcej o Poradni …

W Poradni Kardiologicznej prowadzona jest Kontrola Stymulatorów.

Pacjenci po wszczepieniu rozrusznika kierowani są do tej Poradni celem:

  • podczas pierwszej wizyty – zdjęcia szwów
  • podczas regularnych wizyt – kontroli pracy urządzenia, stopnia wyczerpania baterii.

Należy zawsze mieć przy sobie książeczkę rozrusznika i posiadaną dokumentację zdrowotną.

PORADNIA WAD WRODZONYCH I NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO Więcej…

 

Często zadawane pytania

Jakie są terminy oczekiwania na zabiegi w Klinice Kardiologii?
Formularz zapytania – kliknij

Co nam szkodzi? O czynnikach ryzyka chorób układu krążenia.
http://www.pfp.edu.pl/index.php?id=czynnikiryzyka

Dieta polecana w chorobach układu krążenia
http://www.pamietajosercu.pl/profilaktyka/menu_dlla_serca/menu_dla_serca.html

Porady dla pacjentów z niewydolnością serca
http://www.ptkardio.pl/Niewydolnosc_serca_instrukcja_dla_pacjenta-847

Leczenie przeciwzakrzepowe – poradnik
http://www.ptkardio.pl/pobierz/bf1c626ada7da835d3545a672a928b45/

[spoiler title=”Życie po wszczepieniu rozrusznika”]

We wczesnym okresie po wszczepieniu urządzenia bardzo istotne jest dbanie o miejsce implantacji (czysta i sucha  rana), unikanie urazów i ucisków na to miejsce, dźwigania ręką po której stronie był zabieg. Jeśli w późniejszym czasie pacjent zauważy zmiany tej okolicy – zaczerwienienie, rankę, wybrzuszenie, wyciek, obrzęk, nadmierne ucieplenie – trzeba jak najszybciej kontaktować się z lekarzem, najlepiej z ośrodka, w którym urządzenie wszczepiano!

Osoby po wszczepieniu urządzeń stymulujących, poza pewnymi szczególnymi zaleceniami, mogą prowadzić normalne życie. Można uprawiać sport, jeśli nie stwarza on ryzyka urazu okolicy ciała, gdzie znajduje się urządzenie. Wolno prowadzić samochód, zwykle po tygodniu od zabiegu, chyba że inne czynniki powodują niepełnosprawność albo w danym kraju przepisy stanowią inaczej. Trzeba zwracać uwagę na źródła zakłóceń elektrycznych np. nie zbliżać się do linii wysokiego napięcia. Większość sprzętów codziennego użytku jest niegroźna. Obecnie kuchenki mikrofalowe nie stanowią istotnego zagrożenia. Pacjenci z rozrusznikiem nie powinni jednak zbliżać się do kuchni indukcyjnych ani kul plazmowych proponowanych czasem jako dekoracyjne lampki. Można korzystać z telefonu komórkowego, jednak najlepiej trzymać go w odległości większej niż 15 cm od stymulatora a podczas rozmowy – przy uchu po przeciwnej stronie w stosunku do miejsca wszczepienia. Zaleca się możliwie szybkie przechodzenie przez bramki kontroli elektronicznej, unikanie opierania się o nie czy przebywania w ich pobliżu. Z rzadziej spotykanych urządzeń zagrożeniem dla osób z rozrusznikiem jest spawarka łukowa lub migomat.

Największe zagrożenie może stworzyć jednak środowisko szpitalne, ponieważ czynność stymulatora może ulec zaburzeniu podczas pewnych procedur, takich jak elektrokoagulacja, litotrypsja, ablacja RF i obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI). U pacjentów z rozrusznikiem nie wolno wykonywać zabiegów z użyciem diatermii. Litotrypsja (stosowana np. w leczeniu kamicy nerkowej i pęcherzyka żółciowego) stwarza ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych oraz uszkodzenia mechanicznego stymulatora przez falę uderzeniową. Zabieg ten uważa się jednak za stosunkowo bezpieczny pod warunkiem odpowiedniego przygotowania. Szczególnie niebezpieczne dla chorego ze stymulatorem jest badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI), ponieważ wytwarzane jest silne pole magnetyczne. MRI jest przeciwwskazane u chorych po wszczepieniu stymulatora.

Powszechnie stosowany jest znak ostrzegający o bliskości urządzeń niebezpiecznych dla osób z rozrusznikiem:

 

(opracowanie między innymi na podstawie „Wytycznych dotyczących stymulacji serca i resynchronizacji” Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

 [/spoiler]