Pobyt w Klinice

Pacjenci zgłaszają się Kardiologicznej Izby Przyjęć (pawilon „B”, parter) rano o godz. 08:00.
Prosimy o pozostanie na czczo (tzn. bez śniadania, można pić napoje niesłodzone np. wodę, gorzką herbatę). Z zasady powinni Państwo jak zwykle zażyć w domu poranne leki. W niektórych przypadkach lekarz kierujący lub ustalający termin przyjęcia do Kliniki poinformuje, które leki powinny zostać odstawione przez przyjęciem. Dotyczyć to może leków przeciwcukrzycowych (preparaty metforminy, np. Metformax, Siofor, Glucophage) lub obniżających krzepliwość krwi (np. Acenokumarol, Sintrom, Warfin). Bardzo ważne jest, aby zabrali Państwo ze sobą pełną dokumentację dotychczasowego leczenia w tym listę przyjmowanych obecnie lekarstw.

Należy mieć przy sobie dokumenty wymagane przez administrację szpitalną (skierowanie, dowód osobisty, dokument ubezpieczenia, legitymację) – szczegóły. Posiadanie wyżej wskazanych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy trafiają do szpitala w trybie nagłym.

Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży. Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).
Co warto spakować do szpitala? :

  • opakowania lekarstw przyjmowanych z powodu innych chorób niż kardiologiczne
  • rzeczy do przebrania się (piżama, kapcie)
  • przybory toaletowe, ręcznik
  • okulary do czytania

Zasady pobytu w szpitalu

Informator dla Pacjentów http://www.bieganski.com.pl/other/doc/132/Informator%20pacjenta.pdf

Orientacyjne godziny posiłków:
śniadanie 08:00
obiad 12:30
kolacja 17:00

Sale na odcinkach ogólnych są jedno- lub dwuosobowe, część z własnymi łazienkami, większość wyposażona w płatny system telewizji szpitalnej.

Dostępne są automaty telefoniczne na kartę, wrzątek, lodówka.

Odwiedziny:
– codziennie do godziny 18:00
– w Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej za zgodą personelu

Osoby wchodzące do Kliniki powinny pozostawić kurtki w szatni.

Pacjent przy przyjęciu wskazuje, kto ma prawo dowiadywać się o jego stanie zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa, informacji o stanie zdrowia nie podajemy przez telefon. Prosimy kontaktować się osobiście z lekarzem prowadzącym.

W skład zespołu lekarzy opiekujących się pacjentem wchodzą lekarz prowadzący oraz koordynator odcinka, na którym chory przebywa (Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Opieki„R” – dr n. med. Ewa Mrozowska-Peruga, odcinek ogólny na I piętrze – dr hab. n. med. Michał Plewka / dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, odcinek ogólny na parterze – dr n. med. Waldemar Rogowski. Całość nadzoru nad opieką medyczną sprawuje Kierownik Oddziału i Kliniki, prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak (sekretariat Kliniki – I piętro).

W godzinach popołudniowych i nocnych obsadę Kliniki stanowi 2-3 lekarzy. Pokoje lekarskie mieszczą się na 1. piętrze naprzeciwko sekretariatu). Nieobecność lekarza w pokoju oznacza, że pracuje w danym momencie z pacjentami i należy na niego zaczekać.