Pracownia Echokardiograficzna

Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Kontakt e-mail: lipiec@ptkardio.pl
tel.:+48 42 251 62 07; +48 42 251 60 76

Pracownia Echokardiografii jest referencyjną jednostką diagnostyki serca i od 6 lat posiada najwyższy stopień „C” akredytacji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do Zespołu wykonującego badania w Pracowni należą najwyższej klasy specjaliści, akredytowani przez Sekcję i członkowie Grupy Ekspertów PTK.

Badania w Pracowni wykonują: prof. J. D. Kasprzak, prof. dr hab. n. med. P. Lipiec, dr hab. med. Ł. Chrzanowski, dr hab. med. K. Wierzbowska-Drabik, dr n. med. P. Mik, dr n. med. K. Wdowiak-Okrojek, dr n. med. M. Marszal-Marciniak, dr n. med. E. Szymczyk, dr n. med. B. Michalski.

W pracowni realizowane jest także intensywne kształcenie podyplomowe w formie staży dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych wykonywaniem badań echokardiograficznych. Prowadzone są liczne kursy i szkolenia w zakresie klasycznych i zaawansowanych technik diagnostycznych (patrz strona Edukacja). Szczycimy się zaangażowaniem w liczne krajowe i międzynarodowe inicjatywy badawcze. Pracownia wyposażona jest w najwyższej klasy aparaturę ultrasonograficzną firm: General Electrics, Philips, Acuson Siemens, Sonosite, posiadającą pełne możliwości w zakresie obrazowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Ponadto dzięki stacjom roboczym (EchoPac, Tomtec, QLab) możliwa jest zaawansowana analiza anatomii i funkcji serca.

W Pracowni Echokardiograficznej wykonywane są badania pacjentów hospitalizowanych w szpitalu im. Biegańskiego, pacjentów hospitalizowanych w innych szpitalach, przywożonych na badania transportem sanitarnym oraz pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ciągu roku w pracowni wykonywanych jest ponad 5500 badań echokardiograficznych; w tym około 4700 badań przezklatkowych, 300 badań przezprzełykowych, 200 badań obciążeniowych oraz ponad 300 badań naczyń, głównie tętnic szyjnych.

 

 

 

 

 

Zakres oferowanych badań obejmuje:

  • badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE)
  • badania przezprzełykowe (TEE) {formularz zgody}
  • dobutaminowe testy obciążeniowe {formularz zgody}
  • badania echograficzne przyłóżkowe chorych na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej terapii oraz innych oddziałów szpitalnych
  • pracownia zabezpiecza dodatkowo monitorowanie śródzabiegowe podczas perikardiocentez, implantacji zapinek (przegrody serca, uszka lewego przedsionka), leczenia wad zastawkowych oraz ablacji alkoholowej.

Zespół Pracowni realizuje liczne projekty naukowe (w tym międzynarodowe i wieloośrodkowe) z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, których wyniki prezentowane są na licznych konferencjach naukowych oraz jako publikacje w renomowanych pismach naukowych.