Pracownia Biochemii i Immunologii Klinicznej

Kierownik Pracowni: Dr n. med. Małgorzata Wraga
Kontakt e-mail: mwraga@op.pl
Tel.: + 48 42 251 60 73

Pracownia powstała w 1981r. w ramach Kliniki Chorób Wewnętrznych IMW Akademii Medycznej w Łodzi (od 1995r. Klinika Kardiologii AM w Łodzi).
Od 2010r. pracownia weszła w skład  Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego.

Pracownia posiada wyposażenie wykorzystywane do badań naukowych i klinicznych w postaci:

Zamrażarki niskotemperaturowej
Wirówek z  chłodzeniem
Aparatu Verify Now do oznaczania lekooporności (klopidogrel,aspiryna)
Aparatu do szybkiej analizy panelu markerów biochemicznych (TnT, TnI, CKMBmass, D-dimery, NT-pro-BNP)