Dydaktyka – Fizjologia stosowana

Dla II roku odbywają się w Zakładzie Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej – pracownie USG serca. Program zajęć przewiduje zapoznanie studentów z różnymi technikami badań ultrasonograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego powiązania wiadomości z fizjologii układu krążenia z obrazowaniem USG. Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technikami w tym z echokardiografią trójwymiarową, dopplerowską tkankową, badaniami perfuzyjnymi. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i przygotowania teoretycznego z aktywnym udziałem na ćwiczeniach.

Kierunek
Lekarski

Semestr
03   (II rok)

Nazwa przedmiotu
Fizjologia stosowana

Liczba godzin zajęć dydaktycznych dla 1 studenta (zgodna z systemem Pensum na rok 2009/10)
6

W tym wykładów
1

Zajęcia w grupach klinicznych (co najmniej 6 osobowych)
0

Zajęcia w grupach studenckich/dziekańskich (co najmniej 12 osobowych)
5

Zajęcia w grupach łączonych (co najmniej 24 osobowych)
0

Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną

Wartość ECTS
(wypełnia dziekanat)

Treści programowe – ogólnie
Zajęcia stanowią 1 z tematów w  zakresie fizjologii stosowanej poświęcony echokardiografii. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawami teoretycznymi ultrasonografii oraz prezentacja rodzajów badań echokardiograficznych wraz z powiązaniem ich  z fizjologią układu krążenia.

Treści wykładów
1. Tematem wykładu jest fizjologia układu krążenia. Podstawy przepływu bodźców elektrycznych w sercu. Dobowe rytmy układu krążenia. Regulacja autonomiczna i hormonalna układu krążenia, 1 h

Treści zajęć klinicznych

Treści zajęć w grupach łączonych
Praktyczne zastosowanie echokardiografii. Rodzaje badań: przezklatkowe, przezprzełykowe dopplerowskie klasyczne i kolorowe, doppler tkankowy, echokardiografia trójwymiarowa. Badanie obciążeniowe – stress echo. Badanie przepływowe  – echokardiografia perfuzyjna, 5 h.

Podstawowe podręczniki (nie więcej niż 2)
1.Pod redakcją W.Z. Traczyka:  „Fizjologia człowieka w zarysie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Warszawa  2006
2. W.Z. Traczyk i A. Trzebiński: „Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej” . Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2004

 

Pobierz wersję tekstową (.doc)