Kontakt

Koordynator zajęć dydaktycznych dla studentów polskojęzycznych:
dr n. med. Waldemar Rogowski 
waldemar.rogowski@umed.lodz.pl
tel. kontaktowy 42 2516154

Koordynator zajęć dydaktycznych dla studentów anglojęzycznych:
dr n. med. Tomasz Rechciński
tomasz.rechcinski@umed.lodz.pl

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii
Prof. Jarosław D. Kasprzak
jaroslaw.kasprzak@umed.lodz.pl