Towarzystwa Naukowe

Oblicze współczesnej medycyny w istotny sposób kształtowane jest przez towarzystwa naukowe. Zajmują się one upowszechnianiem działalności badawczej oraz zapewnianiem najaktualniejszych informacji edukacyjnych poprzez wydawanie czasopism organizacji kongresów i szeroko rozumianą promocję swoich aktywności.  Najważniejszą z krajowych organizacji jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), przynależność do  którego jest równoznaczna z członkostwem w  European Society of Cardiology (ESC).

Inicjatorem idei stworzenia instytucji zrzeszającej internistów szczególnie zainteresowanych kardiologią był prof. Mściwój Semerau-Siemianowski, który pierwsze starania w tym kierunku czynił jeszcze przed II-gą Wojną Światową. Początkowo (od 1950 roku) PTK funkcjonowało, jako Sekcja Kardiologiczna Towarzystwa Internistów Polskich (TIP). Powołanie niezależnej organizacji, niezależnej od TIP nastąpiło w lutym 1954 roku. Kolejne lata przyniosły potrzebę tworzenia struktur lokalnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oddziały PTK powstawały dużych miastach w latach: 1964 – w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, 1965 – w Katowicach i Krakowie, 1970 – w Warszawie, 1972 – w Lublinie, 1975 – w Białymstoku i Szczecinie, 1991 – w Toruniu, 1992 – w Bydgoszczy i Zabrzu.

Obecnie istnieje 19 oddziałów lokalnych oraz 21 sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Na przestrzeni lat wiele osób pracujących w Katedrze pełniło lub nadal pełni rozliczne funkcje w krajowych jak i zagranicznych towarzystwach naukowych.

Tytułem Fellow of European Society of Cardiology zostali uhonorowani: prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła, prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, który posiada również tytuł Fellow of American College of Cardiology, prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa, prof. dr hab. Jarosław Drożdż, prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, dr hab. Łukasz Chrzanowski, dr hab. Michał Kidawa, dr hab. Michał Plewka, dr hab. Jan Zbigniew Peruga.

Jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to członkami Zarządu Głównego i  zarządów poszczególnych sekcji byli lub nadal są: Pani prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła – Zarząd Główny,  Sekcja „Choroby Serca u Kobiet”; prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak – Zarząd Główny, Sekcja Echokardiografii (przewodniczący), Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej; Pani prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa – Sekcja „Choroby Serca u Kobiet”, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycny; prof. dr hab. Piotr Lipiec – Sekcja Echokardiografii, Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych; dr hab. Łukasz Chrzanowski – Sekcja Krążenia Płucnego, Klub 30 (przewodniczący); dr Jan Zbigniew Peruga – Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych.

Pracownicy Katedry byli głównymi organizatorami istotnych dla PTK konferencji:

Łódzki Odział PTK jest dla Katedry i Kliniki Kardiologii strukturą szczególną, gdyż na przestrzeni lat, w skład jego władz wchodzili w przeważającej mierze pracownicy Naszego Ośrodka.  W latach 1998-2001 przewodniczącą była Pani prof. dr hab. Maria Krzemińska-Pakuła, sekretarzem prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak; w latach 2001-2004 Oddziałowi przewodniczył prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, a funkcję sekretarza pełnił dr hab. n. med. Michał Plewka; w latach 2004-2009 przewodniczącym był prof. dr hab. Jarosław Drożdż, sekretarzem dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski; w latach 2009-2011 Oddziałowi przewodniczyła Pani prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa, sekretarzem był dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski; od roku 2011 przewodniczącym jest dr n. med. Jan Zbigniew Peruga, a sekretarzem dr n. med. Radosław Kręcki.

Poza Łódzkim Oddziałem Towarzystka Nasz Ośrodek odgrywa istotną rolę w istnieniu Klubu 30 PTK. Klub 30 stanowi strukturę o statusie sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Inicjatywa została stworzona w 1994 przez Profesora Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, zajmujących się z powodzeniem badaniami naukowymi oraz praktyką kliniczną i przedstawiających swoje prace w międzynarodowym piśmiennictwie medycznym przed 40 rokiem życia. Po pewnym czasie limit został obniżony – aktualnie wymagane jest, aby kandydat nie przekroczył wieku 35 lat, natomiast po ukończeniu 40-go roku życia należący do Klubu uzyskuje status seniora z głosem doradczym.

Podstawowym celem działania Klubu jest promowanie współpracy środowiska młodych polskich lekarzy w sferze kardiologii poprzez wzajemne spotkania, wymianę doświadczeń w zakresie praktyki klinicznej, dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi. Osoby należące do Klubu są intensywnie zaangażowane w działalność naukową, edukacyjną oraz praktykę kliniczną, łącznie reprezentując każdą z dziedzin współczesnej kardiologii. Formami działania są spotkania wiosenne (z prezentacją nowoprzyjętych Klubowiczów) i wyjazdowe podczas corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego a także sesje w programie naukowym Kongresów PTK. Prace Klubu koordynowane są przez wybierany na 2-letnią kadencję Zarząd.

Spośród osób pracujących aktualnie w Katedrze Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do Klubu 30 należy wielu lekarzy: Dr Błażej Michalski, Dr Ewa Szymczyk, Dr Radosław Kręcki, Dr Barbara Uznańska-Loch, Dr Magdalena Kłosińska, Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, Dr Karina Wierzbowska-Drabik, Prof. Małgorzata Kurpesa, Dr Ewa Trzos, Dr Jan Zbigniew Peruga, Dr Zbigniew Bednarkiewicz, a także studentka Karolina Kupczyńska. W całej historii Klubu 30 rekord największej liczby jego Przewodniczących o afiliacji z tego samego Ośrodka na tle ogólnopolskim również należy do Katedry Kardiologii  – stanowisko to obejmowali aktualny jej Kierownik, Profesor Jarosław D. Kasprzak oraz Doktor habilitowany Michał Plewka i doktor habilitowany Łukasz Chrzanowski.

Spośród aktywności na polu współpracy zagranicznej, w które zaangażowana jest Katedra Kardiologii niewątpliwie warto napisać tu więcej na temat Cardiologists of Tomorrow. Jest to nowa inicjatywa koordynowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC), stanowiąca międzynarodową platformę edukacyjno-naukową dla środowiska młodych kardiologów.  Aktualnie w państwach Europy istnieje 21 krajowych organizacji, które zrzeszają lekarzy zajmujących się chorobami układu sercowo-naczyniowego w ramach kształcenia podyplomowego lub działalnością naukową po zakończeniu studiów. Aktywności majce na celu zintegrowanie przedstawicieli nowej generacji europejskiego środowiska kardiologicznego rozpoczęto podczas Kongresu ESC 2010 w Sztokholmie. Po raz pierwszy miała wtedy miejsce sesja edukacyjna pod tytułem “Forum for future leaders in cardiology” zaproponowana i prowadzona przez Profesorów Adama Torbickiego z Warszawy oraz Keitha Foxa z Edynburga, na którą młodzi kardiolodzy z Europy zgłaszali wcześniej opisy przypadków klinicznych. Spośród 81 przesłanych streszczeń do prezentacji wybrano 3 dotyczące omdleń, zapalenia wsierdzia oraz ostrych stanów kardiologicznych. Od tego czasu pracami Cardiologists of Tomorrow kieruje grupa lekarzy, do której należą: Janine Poess z Niemiec, Mette Marie Madsen z Danii, Ildiko Racz z Węgier, Stéphane Zuily z Francji, Ricardo Fontes-Carvalho z Portugalii, Rafael Vidal Perez z Hiszpanii oraz Łukasz Chrzanowski z Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas ostatniego Kongresu ESC 2011 w Paryżu inicjatywa objęła znacznie większą liczbę aktywności. Młodzi kardiolodzy uczestniczyli w roli przewodniczących kilku sesji, wykładowców, komentatorów na temat ważnych przypadków klinicznych, dawnych i przyszłych metod leczenia zawału mięśnia sercowego, kształcenia podyplomowego, analizy statystycznej, przygotowywania prezentacji. Poza tym grupa dysponowała własnym punktem informacyjnym w strefie spotkań przygotowanej przez ESC. Również podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium zaplanowano wiele interesujących wydarzeń z udziałem przedstawionego środowiska kardiologów, natomiast z perspektywy ogólnej opracowana strategia międzynarodowej współpracy wciąż ulega stałemu rozwojowi.

W razie dostrzeżenia błędu, prosimy o zgłaszanie tego faktu e-maliem pod następujący adres ojrzan@o2.pl