Specjalizacje

Specjalizacje
Specjalizacje z chorób wewnętrznych i kardiologii uzyskane
w Klinice Chorób Wewnętrznych  (1978-95)/Klinice Kardiologii (1995-2011);
aktualna lista na podstawie dokumentacji źródłowej Ośrodka.

ROK SPECJALIZACJE Z CHOROB WEWNĘTRZNYCH SPECJALIZACJA Z KARDIOLOGII
1978 Dr n. med. Konrad Wąsikowski  
1980 Dr n. med. Małgorzata Marszal-Marciniak Prof. dr hab n. med. Andrzej Żebrowski
Dr n.med. Jan Zambrzycki
Dr n. med. Michał Ogórek
1981 Dr Małgorzata Chmielnicka-Pruszczyńska
Dr Irena Binikowska-Gietka
Dr Sławomir Kołuda
 
1982   Dr Jerzy Szwankowski
Dr Maria Cybulska
1983 Dr n. med. Marek Demczuk
Dr n. med. Joanna Kinastowska-Hantz
Dr n. med. Waldemar Góralczyk
Dr Mirosława Pietrzak
Dr n. med. Teresa Kawka-Urbanek
1984 Dr n. med. Zofia Janiszewska Dr Wiesław Dworniak
Dr Teresa Wujek
1985 Dr n. med. Zbigniew Binikowski
Dr Jacek Łuczak
Dr n. med. Andrzej Michowicz
 
1986 Dr n. med. Krystyna Rafalska
Dr n. med. Maciej Kośmider
Dr n. med. Marek Demczuk
Dr Kamilla Strembska
1987 Dr n. med. Elżbieta. Figas-Powajbo
Dr n. med. Elżbieta Łazarczyk- Kędzia
 
1989 Dr n. med. Krzysztof Jędrzejczak  
1990 Dr n. med. Waldemar Rogowski Dr n. med. Ewa Dziuba-Tuszyńska
Dr Jerzy Kopaczewski
Dr Witold Morawski
1991   Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał
Dr n. med. Zbigniew Binikowski
1992 Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz  
1993 Dr n. med. Anna Adamek-Kośmider
Dr n. med. Ewa Trzos
Dr n. med. Jan Zbigniew Peruga
Dr n. med. Tomasz Waszyrowski
Dr n. med. Magdalena Rau
Dr Roman Kimelski
Dr Jerzy Kraskowski
1994 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Dr n. med. Grażyna Czuba-Gręda
 
1995   Dr Małgorzata Mroczek
Dr Mariusz Komorowski
1996 Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Dr n. med. Tomasz Waszyrowski
1997 Dr n. med. Ewa Mrozowska-Peruga Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Dr n. med. Ewa Trzos
Dr n. med. Jan Z. Peruga
Dr Paweł Hertz
Dr Krzysztof Bartkowiak
1998 Dr n. med. Michał Żebrowski Dr n. med. Grażyna Czuba-Gręda
Dr Bogusława Para
2000 Dr Renata Jencek-Religa Dr n. med. Wojciech Religa
Dr Ewa Oboza
2001   Dr Katarzyna Bańkowska
Dr Jacek W. Białobłocki
Dr n. med. Edward Jankowski
2002 Dr Maciej Tymiński
Dr n. med. Janina Mroczkowska
Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Dr n. med. Maciej Z. Misztal
Dr Andrzej Szwarocki
2003 Dr hab. n. med. Michał Plewka Dr n. med. Tomasz Rechciński
Dr n. med. Maciej Kośmider
Dr n. med. Andrzej P. Bissinger
Dr Jadwiga Janusz
Dr n. med. Andrzej Kowalski
Dr n. med. Grzegorz Nawarski
Dr n. med. Marek Waliszek
2004 Dr n. med. Andrzej Frach
Dr hab. n. med. Michał Kidawa
Dr n. med. Ewa Mrozowska-Peruga
2005 Dr n. med. Anna Kopff
Dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
Dr n. med. Marcin Fiutowski
Dr n. med. Beata Westfal
2006 Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski Dr n. med. Barbara Mechowska
2007 Dr n. med. Tomasz Jeżewski
Dr n. med. Jakub Foryś
Dr n. med. Joanna Bzowska
Dr n. med. Andrzej Frach
Dr hab. n. med. Michał Plewka
Dr Maciej Tymiński
2008 Dr n. med. Paulina Wejner-Mik
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Lipiec
Dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
Dr hab. n. med. Michał Kidawa
Dr n. med. Anna Kopff
2009 Dr n. med. Magdalena Kłosińska
Dr n. med. Fukasz Figiel
Dr n. med. Tomasz Rudziński
Dr n. med. Marcin Fiutowski
2010 Dr n. med. Marcin Dominiak
Dr n. med. Piotr Pagórek
Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski
2011 Dr n. med. Anna Kierus-Gudaj
Dr n. med. Tomasz Wcisło
Dr n. med. Tomasz Jeżewski
Dr n. med. Jakub Foryś
2012 Dr n. med. Radosław Kręcki  

W razie dostrzeżenia błędu, prosimy o zgłaszanie tego faktu e-maliem pod następujący adres ojrzan@o2.pl